Rozmowa Szkoły Motywacji z Małgorzatą Zakrzewską - prezeską Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego.

Szkolenia

Patronat honorowy