Prawo do leczenia. Kancelaria KRK

Rozmowa Szkoły Motywacji z Adamem Krenke, aplikantem radcowskim w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Adam Krenke, aplikant radcowski, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych oraz finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również regulacje dotyczące rynku wyrobów medycznych. W swojej codziennej pracy skupia się na kwestiach związanych z bieżącą obsługą prawną spółek działających na rynku farmaceutycznym w zakresie regulacyjnym i kontraktowym.. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Adam Krenke pracował w Biurze Prawnym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, odpowiadając za sprawy związane z refundacją leków, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzaniem szkoleń dla świadczeniodawców. Adam Krenke jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów uczestniczył w Szkole Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Levin College of Law, University of Florida przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Adam Krenke jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Szkolenia

Patronat honorowy