Jaką postawę przyjąć wobec postrzegania nas przez pryzmat choroby, np. wyłącznie jako pacjenta?

dr Jarosław Jastrzębski adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii UKSW Zainteresowania badawcze: Psychologia ewolucyjna, w ramach której podejmuję problemy dotyczące samowiedzy i samoświadomości, relacji interpersonalnych i funkcjonowania w bliskich związkach, a w szczególności: uwarunkowań i funkcji postaw miłosnych, zazdrości oraz kobiecych i męskich strategii wyboru partnera seksualnego. Psychologia egzystencjalna, w ramach której podejmuję problemy dotyczące uwarunkowań, funkcji i powiązań między czterema wyróżnionymi przez Irvina D. Yaloma troskami egzystencjalnymi: lękiem przed śmiercią i umieraniem, poczuciem sensu życia, odpowiedzialnością i egzystencjalną izolacją. Psychologia różnic indywidualnych, w ramach której podejmuję problemy uwarunkowań i funkcji doświadczania emocji oraz systemu potrzeb psychologicznych. Więcej informacji http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl

Szkolenia