Kłopoty z dostępnością do leczenia - dr n. med. Jacek Zaborski

Specjalnie dla Szkoły Motywacji wywiadu udzielił dr n. med. Jacek Zaborski, neurolog, Kierownik Oddziału Neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Szkolenia