Kto jest odpowiedzialny za efekty mojego leczenia? Zbigniew Kowalski, Komunikacja z Pacjentem.pl

Do Szkoły Motywacji zaprasza Zbyszek Kowalski - specjalista komunikacji interpersonalnej i ekspert relacji lekarz - pacjent. Jest jednym z pierwszych polskich wykładowców tego przedmiotu na wyższych uczelniach medycznych. Od kilkunastu lat uczy także praktykujących lekarzy niemal każdej specjalności. W jego zajęciach wzięło udział ponad 30 000 lekarzy i 5 000 pielęgniarek. Prowadzi też warsztaty dla neurologów i pielęgniarek, które opiekują się chorymi na SM. Jest dyrektorem programowym w firmie Komunikacja z Pacjentem.pl

Szkolenia