Dostępność i dobór leczenia. Prof. Adam Stępień

Wywiad szkoły Motywacji z profesorem Adamem Stępniem. • Dostępność i dobór leczenia. • Kryteria włączeniowe. Kiedy rozpocząć leczenie. • Nowoczesne postrzeganie sytuacji pacjenta z SM.

Szkolenia