Skuteczność witaminy D w terapii SM – dr Igor Selmaj

Wywiad z dr. Igorem Selmajem, przeprowadzony w trakcie kongresu naukowego dotyczącego stwardnienia rozsianego – Łódź, luty 2019

Szkolenia