Dobrostan psychologiczny w czasie pandemii COVID 19

Rozmowa Szkoły Motywacji z dr. Jarosławem Jastrzębskim z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady