Opieka koordynowana w SM

Rozmowa szkoły motywacji z Urszulą Jaworską, Wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz Andrzejem Śliwczyńskim, zastępcą dyrektora Departamentu Analiz i Strategii NFZ

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady