SM video pacjentka Pani Joanna lipiec 2022

Historia Joanny Powiłan, która od 10 lat choruje na SM i która otrzymała wysoko skuteczne leczenie. Film opatrzony komentarzem eksperta – prof. dr hab. n. med. Moniki Adamczyk – Sowy.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady