Psychologia zdrowia. Choroba przewlekła i jej konsekwencje.

Rozmowa Szkoły Motywacji z dr Pauliną Rosińską, asystentem w Katedrze Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji UKSW DR PAULINA ROSIŃSKA Asystent w Katedrze Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji Zainteresowania badawcze Promocja zdrowia (korelaty troski o zdrowie w różnych grupach), psychologiczne konsekwencje choroby (somatopsychologia, potraumatyczny wzrost, poekstatyczny wzrost a zasoby zdrowotne po przebytej transplantacji). Więcej informacji http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady