Wielkość mózgu, atrofia mózgu, zaburzenia funkcji poznawczych. Neurorehabilitacja.

Rozmowa Szkoły Motywacji z dr Dorotą Koziarską. dr n. med. Dorota Koziarska - neurolog. Adiunkt Kliniki Neurologii PUM. Specjalizacja: padaczka i choroby demielinizacyjne.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady