SM a COVID 19, cz. 2. Dla Szkoły Motywacji dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

1. Leczenie rzutu – czy należy stosować sterydy w sposób dożylny, czy można również stosować w sposób doustny. 2. Czy możemy odroczyć wykonanie badań kontrolnych? 3. Jak pacjent ma się przygotować do odbioru leków? Czy leki mogą być odebrane przez inną osobę? 4. Jakie są wytyczne odnośnie leczenia i hospitalizacji pacjentów z SM będących nosicielami koronawirusa. 5. Jakie są doświadczenia i dane uzyskane z ośrodków z Włoch?

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady