Poczucie samotności. Czy to samotność faktyczna, czy to tylko odczucie chorego?

Rozmowa Szkoły Motywacji z ks. prof. UKSW dr hab. Romualdem Jaworskim, Instytut Psychologii UKSW

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady