Edukacja medyczna pacjenta jako wsparcie w procesie leczenia – Joanna Dronka-Skrzypczak

Na nasze pytania odpowiedziała Joanna Dronka - Skrzypczak, autorka videoboga „O, choroba! @OchorobaJoannaDronkaSkrzypczak

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady