SM a COVID 19, cz. 1. Dla Szkoły Motywacji dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

1. Zasady leczenia w trakcie pandemii. 2. Czy pacjenci z SM są faktyczne bardziej narażeni na zakażenie niż ogólna populacja? 3. Opcje terapeutyczne pierwszej i drugiej linii w dobie pandemii. 4. Jak obecnie dobierana jest terapia drugoliniowa? 5. Czy zmieniamy leki na drugą linię? Czy rekomendowane jest wstrzymanie? 6. Czy przerwać lub zawiesić leczenie? 7. Osoby nowodiagnozowane – czy należy włączać leczenie pierwszoliniowe? A może należy czekać?

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady