Etapy reakcji na chorobę przewlekłą. Kiedy rozpocząć rehabilitację?

Rozmowa z prof. Kazimierzem Jackiem Zabłockim, Kierownikiem w Katedrze Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji, Instytut Psychologii UKSW DR HAB. KAZIMIERZ J. ZABŁOCKI, PROF. UKSW Kierownik w Katedrze Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji Zainteresowania badawcze Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych, psychologiczne uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, metody rehabilitacji i psychologicznego wsparcia. Więcej informacji http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady