Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z SM. - profesor Konrad Rejdak

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – lekarz, neurolog. Aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, kieruje Katedrą i Kliniką Neurologii. W swojej pracy zawodowej jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) oraz nerwami obwodowymi. Posiada bogate doświadczenie w leczeniu oraz doświadczenie akademickie. Jest członkiem wielu stowarzyszeń medycznych w kraju i za granicą Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak świadczy specjalistyczne usługi z zakresu neurologii w gabinecie przy ulicy Grażyny 18 w Lublinie.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady