Niepełnosprawność spowodowana chorobą - jak zaakceptować nowy wizerunek swojej osoby?

Rozmowa Szkoły Motywacji z ks. prof. UKSW dr hab. Romualdem Jaworskim oraz ks. prof. UKSW dr hab. Janem Bieleckim Instytut Psychologii UKSW

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady