Odpowiedzialność za rodzinę, za innych? Skąd czerpać siłę, która pomoże w utrzymaniu relacji?

Rozmowa Szkoły Motywacji z ks. prof. UKSW dr hab. Romualdem Jaworskim oraz ks. prof. UKSW dr hab. Janem Bieleckim Instytut Psychologii UKSW

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady