Atrofia mózgu jako parametr oceny skutecznosci terapii.

Na pytania Szkoły Motywacji odpowiedzi udzelił dr Robert Bonek. dr n. med. Robert Bonek - lekarz neurolog z drugim stopniem specjalizacji. Ordynator Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady