SM - Współczesne podejście do terapii. Profesor Konrad Rejdak – Leki tzw. „2 linii”.

Wywiad Szkoły Motywacji z profesorem Konradem Rejdakiem. 1.Co oznacza I i II linia leczenia. 2.Zmiany kliniczne i objawy, które predystynują do przejścia na lek bardziej zaawansowany. 3.Leki wysokoskuteczne od początku terapii. 4.Grupy i charakterystyka leków tzw. II linii. 5.Bezpieczeństwo leków immunosupresyjnych i powodujących rekonstytucję układu immunologicznego. 6.Przyszłość leczenia SM.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady