Co z leczeniem SM u osób nieobjętych programem – prof Konrad Rejdak

Wywiad Szkoły Motywacji z prof Konradem Rejdakiem, przeprowadzony w trakcie kongresu naukowego dotyczącego stwardnienia rozsianego – Łódź, luty 2019

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady