SM - Współczesne podejście do terapii – prof. Krzysztof Selmaj. Cz. 1

1. Terapie dostępne dla pacjentów w Polsce. 2. Na czym polega SM. 3. Diagnoza i leczenie, problemy w dostępie do leczenia. 4. Możliwości leczenia na postawie oceny stanu klinicznego. 5. Prognozy terapeutyczne i zdrowotne. 6. Kryteria diagnostyczne różnicowanie. 7. Diagnostyka 1 dniowa.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady