SM – Współczesne podejście do terapii. Prof. Halina Bartosik-Psujek – Czas diagnozy i leczenia.

Rozmowa Szkoły Motywacji z prof. Haliną Bartosik-Psujek. 1. Rozpoznanie i diagnoza SM. 2. Waga szybkiego włączenia w terapię. 3. Ścieżka pacjenta w procesie diagnozy ( POZ, oddział neurologiczny). 4. Obszary mózgu odpowiedzialne za dysfunkcje. 5. Funkcje poznawcze- ocena. 6. Różnicowanie w diagnozie SM. 7. Wybór leku wg. aktywności choroby, postaci SM, chorób współistniejących, planów życiowych. 8. Możliwości zmiany terapii. 9. Dodatkowe działania terapeutyczne w celu poprawy zdrowia i funkcjonowania.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady