SM – Współczesne podejście do terapii – Immunologia w SM –prof. Alicja Kalinowska

1. Czym zajmuje się immunologia, czym jest układ immunologiczny? 2. Immunomodulacja, immonosupresja, rekonstytucja układu immunologicznego w leczeniu SM. 3. Terapie pulsacyjne w SM. 4. Dobór terapii do pacjenta, personalizacja leczenia, biomarkery, czynniki środowiskowe, dane kliniczne. 5. Wielochorobowość w doborze terapii. 6. Działania niepożądane a działanie leku. 7. Personalizacja leczenia- waga dostępu i refundacji wszystkich zarejestrowanych leków. 8. Nowe perspektywy zdrowotne dla osób z SM, rozwój neurologii na świecie.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady