Leczenie postaci pierwotnie postępującej SM - dr hab. n. med. Waldemar Brola

Wywiad Szkoły Motywacji z dr hab. n. med. Waldemarem Brolą, Ordynatorem Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego w Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady