Leczenie chorych z pierwotnie postępującą postacią SM - dr hab. Alina Kułakowska

Rozmowa Szkoły Motywacji z dr hab. Aliną Kułakowską, neurologiem z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady