Nowe wytyczne McDonalda - rozmowa Szkoły Motywacji z prof. Peterem Hartungiem

Prof. Peter Hartung. Kierownik Katedru Neurologii Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Specjalizuje się w badaniach nad: - patogenezą chorób autoimmunologicznych centralnego i obwodowego układu nerwowego (MS, GBS, CIDP) i ich modeli zwierzęcych oraz projektowaniem i eksploracją eksperymentalnych terapii, - opracowywaniem terapii regeneracyjnych dla infekcji zapalnych, niedokrwiennych i traumatycznych dla układu nerwowego. - opracowywaniem nowych terapii immunomodulujących dla MS, GBS, CIDP i identyfikacją biomarkerów aktywności, prognozami reakcji terapeutycznej.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady