Dobór leków w leczeniu SM – dr Ewa Krzystanek

Wywiad z dr Ewa Krzystanek, przeprowadzony w trakcie kongresu naukowego dotyczącego stwardnienia rozsianego – Łódź, luty 2019

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady