Postaci postępujące stwardnienia rozsianego

Ze Szkołą Motywacji rozmawia dr Alicja Kalinowska. dr n. med. Alicja Kalinowska - lekarz, neurolog. Zakład Neurochemii i Neuropatologii Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady