SM - Współczesne podejście do terapii – prof. Krzysztof Selmaj. Cz. 3

1. Historia leczenia SM - natalizumab. 2. Leki 1 linii w tabletkach - teryflunomid i fumaran dimetylu. 3. Leczenie eskalacyjne i indukcyjne. 4. Leki 2-linii i leki wysokoskuteczne (HETA) - natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, ozaminod, ponesimod, fingolimod, alemtuzumab, kladrybina. 5. Zasady programu lekowego- problemy. 6. Wczesne zastosowanie leków o wysokiej skuteczności. 7. Terapie indukcyjne - alemtuzumab, kladrybina. 8. Przeszczep komórek.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady