Co to jest koordynowana opieka medyczna?

Rozmowa Szkoły Motywacji Urszulą Jaworską (Fundacja Urszuli Jaworskiej) i Andrzejem Śliwczyńskim (Wicedyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami - NFZ)

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady