Nowoczesne metody oceny stanu pacjenta.

Rozmowa Szkoły Motywacji z prof. Krzysztofem Selmajem. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj - lekarz, neurolog, profesor nauk medycznych. W 1980 ukończył studia w Akademii Medycznej w Łodzi, następnie podjął pracę w macierzystej uczelni. Pracę doktorską obronił w 1983, habilitował się w 1986, w 1993 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 1995 kierował Katedrą i Kliniką Neurologii, a po przekształceniu AM w Uniwersytet Medyczny Katedrą Neurologii. W swoich badaniach zajmuje się patogenezą neurologicznych chorób autoimmunologicznych, w tym w szczególności stwardnienia rozsianego, za prace w tym zakresie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 1994 rok. W latach 2008-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Szkolenia

Patronat honorowy

Wywiady